Členská schůze se koná 21.4.2023 v 10. hod. v Milovicích

pozvánka

Podklady pro členskou schůzi 2023

Podklady pro ČS2022    Jednací a volební řád    Výroční zpráva 2021    Základní údaje z řádné účetní uzávěrky