Protokol o výsledku hlasování členské schůze

Protokol

Členská schůze 2021 proběhne písemnou formou

průvodní dopis      Návrh na usnesení čs2021     Hlasovací lístek2021    zápis ze schůze kontr. komise2021

Podklady pro členskou schůzi 2021

Podklady pro ČS2021    Jednací a volební řád    Výroční zpráva 2020    Základní údaje z řádné účetní uzávěrky