Členská schůze se koná 29.4.2022 v 10. hod. v Milovicích

pozvánka

Podklady pro členskou schůzi 2022

Podklady pro ČS2022    Jednací a volební řád    Výroční zpráva 2021    Základní údaje z řádné účetní uzávěrky