Informace k členské schůzi 2023

Nabízíme k pronájmu volnou kapacitu chladících boxů
27.11.2020

Informace k členské schůzi 2023

Vážení členové,
dovolujeme si upozornit na konání členská schůze, která proběhne 21. dubna 2023 v 10 hodin v kulturním domě v Milovicích.

Za představenstvo Zemědělského družstva Bašnice
Ing. Libor Divoký
předseda  představenstva

Bližší informace najdete v rubrice členské záležitosti