Informace ke členské schůzi 2021

Vážení členové,
vzhledem k pandemii Covidu – 19 a zdravotní rizikům souvisejícím s pandemií, se představenstvo družstva rozhodlo využít par. 18 a par. 19 zák. č. 191/2020 a mimořádně uspořádat členskou schůzi v písemné formě. V krátké době obdržíte, nebo jste již obdrželi, podklady pro rozhodnutí o usnesení členské schůze a hlasovací lístek. Stejné dokumenty, doplněné o Zápis ze schůze kontrolní komise a další materiály, jsou k dispozici na těchto stránkách. Prosíme o doručení Vašeho rozhodnutí o usnesení členské schůze do 15ti dní od obdržení návrhu, jakoukoliv formou uvedenou v průvodním dopisu, do sídla družstva. Všichni pevně věříme, že příští členská schůze se již bude konat tradiční formou a opět se všichni setkáme osobně.

Za představenstvo Zemědělského družstva Bašnice
Ing. Libor Divoký
předseda  představenstva

Bližší informace najdete v rubrice členské záležitosti