Informace k členské schůzi 2024

Nabízíme k pronájmu volnou kapacitu chladících boxů
27.11.2020

Informace k členské schůzi 2024

Vážení členové,
dovolujeme si upozornit na konání členská schůze, která proběhne 19. dubna 2024 v 9:30 hodin v kulturním domě v Milovicích.

Za představenstvo Zemědělského družstva Bašnice
Ing. Libor Divoký
předseda  představenstva

Bližší informace najdete v rubrice členské záležitosti