Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo  ZD  Bašnice  Vás zve na na členskou schůzi, která se koná  v  pátek   dne  4. září  2020  v 9.30  hod.

v K u l t u r n í m   d o m ě    v    M I L O V I C Í C H.

Bližší informace najdete v rubrice členské záležitosti